Ruines de Chincana, lac Titicaca

Ruines de Chincana
Site archéologique de Chincana
Chincana, île du Soleil

Labyrinthes de Chincana
Isla del Sol, Lac Titicaca
Lago Titicaca, Bolivia

Monument inca de Chincana
Lieu sacré de Chincana
Vestiges de Chincana